Zonnepanelen
Solesta in
Nijmegen
<<=Terug naar plaats Nijmegen

Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van zonnepanelen leveranciers/installateurs in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de zonnepanelenleverancier en installateur. U ontvangt eenmalig een email.

Solesta
Kerkenbos 10115
6546BJ Nijmegen

tel: 024-3540465

Extra informatie

De missie van Solesta is het leveren van maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor duurzame energie en daarbij passende bedrijfsvoering.  Dit geeft ons de drive voor de ontwikkeling, productie en levering van zonne-energiesystemen in een prettige werkomgeving, die recht doet aan ieders kwaliteiten. 
 
"De zon schijnt voor iedereen". 
 
Visie; Zonne-energie is de oplossing 
 
De visie van Solesta is dat zonne-energie de oplossing is voor de energie- en milieuproblemen van de aarde en haar bewoners. Het energie- en milieuprobleem zijn actuele en urgente problemen die bij alle bedrijfsactiviteiten worden afgewogen. 
Solesta wil bijdragen in de beperking van de vraag naar grondstoffen en tegelijkertijd duurzame energie oplossingen bieden.  
In de bedrijfsvoering wordt door medewerkers zelf actief gezocht naar oplossingen die hier nog meer in bijdragen. Waar mogelijk, wordt gebruik gemaakt van gerecyclede materialen en wordt op maatschappelijk verantwoord niveau gewerkt, mede door de inzet van de Sociale Werkvoorziening. 
Social return 
 
‘Sociale return’ - letterlijk: sociale opbrengsten - is een breed begrip. Solesta verstaat eronder: maatregelen die de naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, sociale cohesie en solidariteit moet worden bevordert. De essentie is dat de bedrijfsvoering zodanig wordt ingericht dat er opbrengsten zijn op het sociale vlak. Deze opbrengsten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het terugdringen van werkloosheid, of sociale uitsluiting van een bepaalde groep te voorkomen of op te heffen. 
Om dit te bereiken heeft Solesta de volgende maatregelen genomen: samenwerkingsovereenkomsten met SW bedrijven en gemeentes om kansarmen en werklozen aan een baan te helpen, positieve actie en positieve discriminatie (van bijvoorbeeld vrouwen, gehandicapten of allochtonen).  
Social return bij Solesta: het zodanig inrichten van werkplekken dat er buiten de milieu-, ook sociale doelen worden gerealiseerd cq dat er vanuit sociaal oogpunt positieve neveneffecten worden bereikt. 
 
Zon op uw dak 
 
Warmte op voorraad 
 
Zorgeloos genieten 
 
Het compacte kunststof buffervat bevat 100 liter water, dat door de collector opgewarmd wordt tot maximaal 90°. Via een inwendige warmtewisselaar wordt uw tapwater verwarmd. In tegenstelling tot de meeste andere zonneboilers is er geen antivriesmiddel nodig en is toch gegarandeerd vorstveilig! Daardoor is het Solesta systeem milieuvriendelijk en onderhouds vrij. 
 
Een zonneboiler op je dak gebruikt de warmte van de zon, via de vacuümbuizen op je dak, om het tapwater te verwarmen. Het opgewarmde water draagt zijn warmte, via een warmtewisselaar, over aan het leidingwater. Het leidingwater zal warmer de CV installatie instromen waardoor deze minder energie zal verbruiken om het op de gewenste temperatuur te krijgen.  
 
De Solesta zonneboiler werkt als voorverwarming voor uw bestaande CV installatie. U bespaart dus energie, maar heeft wel altijd het comfort dat u gewend bent. Bovendien zijn Solesta systemen betrouwbaar daarom krijgt u standaard 10 jaar garantie op de volledige installatie (collector, sturing & pomp en buffervat). 
 
Zon op uw dak 
 
Bruikbare netstroom 
 
Besparen op uw stroomrekening 
 
De zonnepanelen leveren gelijkspanning, die met een omvormer wordt omgezet in gewone 220V wisselspanning. Zo leveren de zonnepanelen direct stroom aan uw elektriciteitsnet in huis, die meteen gebruikt kan worden door lampen en apparaten. De omvormer zorgt er tevens voor dat de zonnepanelen optimaal presteren, afhankelijk van de weersomstandigheden. De wat grotere omvormers hebben bovendien een display en/of een mogelijkheid om het systeem op afstand te monitoren (kabels of draadloos). 
 
Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') zet zonlicht om in elektriciteit. Een paneel bevat zonnecellen van silicium, wat gemaakt wordt van zand en ook gebruikt wordt om computer chips te maken. De zonnepanelen zijn afgedekt met gehard glas en zorgvuldig afgedicht; daardoor hebben ze een lange levensduur van minimaal 25 jaar. Zonnepanelen worden vaak PV panelen genoemd, afkomstig van het Engelse Photo-Voltaic (vrij vertaald: lichtspanning). 
 
De wisselstroom die uit de omvormer komt wordt direct verbruikt door elektrische apparaten in het huis. Als er een overschot is wordt de elektriciteit aan het net geleverd. Bij de meeste energie leveranciers mag u deze stroom op een ander moment gratis weer uit het net terugnemen als er geen zon is (bijv 's avonds) - dit heet "salderen". Zo bespaart u dus op uw stroomrekening, op elk zonnig moment!